Ugotavljanje vidne ostrine

Vidno ostrino ugotavljamo na podlagi številk, črk ali sličic standardnih velikosti, ki jih imenujemo optotipi. Glede na velikost optotipa, ki ga je preiskovanec sposoben prebrati, določimo vidno ostrino.

Na našem prostoru so najpogostejši Snellenovi optotipi. Zanje velja, da je debelina črte s katero je črka ali številka izpisana, ena petina velikosti optotipa. Vid merimo v odstotkih, 100 odstoten vid velja za normalnega.

Tak vid (ali boljši) ima preiskovanec, ki na razdalji šestih metrov razloči optotip v velikosti pet minut zornega kota oziroma posamezne dele optotipa v velikosti zornega kota ene minute. Če mora za prepoznavo takšnega optotipa skrajšati razdaljo na kateri ga prepozna, oziroma je potrebno optotip na standardni razdalji povečati, ima v odstotkih sorazmerno slabšo vidno ostrino.

Npr. če standardni optotip, ki ga je potrebno prepoznati za 100 odstoten vid na standardni razdalji, prepozna šele na razdalji tri metre, ali na razdalji šest metrov prepozna šele enkrat večji optotip, je vidna ostrina 50 odstotna.

041 37 1234