Pregled vidnega polja

Z določanjem vidnega polja ugotavljamo občutljivost očesa za svetlobne dražljaje različne moči na različnih mestih. V groben ločimo dve metodi preiskovanja vidnega polja: kinetično in statično. V naši ambulanti preiskujemo vidno polje po statični metodi.

Okvare na vidnem polju spremljajo bolezni mrežnice, vidnega živca ali vidne poti. Najpogosteje preiskujemo vidno polje pri bolnikih s sumom na glavkom oz. z že ugotovljenim glavkomom oziroma zeleno mreno. Za to obolenje so že ob odkritju pogosto značilni izpadi v vidnem polju, ob napredovanju obolenja pa ti izpadi značilno napredujejo. Tako nam torej metoda lahko pomaga pri odkrivanju obolenja, kasneje ob spremljanju obolenja pa nam pove kako uspešno je naše zdravljenje.

041 37 1234