Merjenje očesnega pritiska

V naši ambulanti vsakemu pacientu izmerimo očesni pritisk. Presejalna metoda za merjenje očesnega pritiska je t.i. pnevmotonometrija.

Pnevmotonometer v preiskovančevo oko brizgne zrak in na podlagi zaznanega odboja zraka izračuna očesni pritisk. Čas, ki je potreben za deformacijo rožnice je sorazmeren iztisni sili zraka in tako višini očesnega pritiska.

Rezultat, ki ga pri meritvi dobimo, je orientacijski, ki skupaj z rezultati pregleda omogoča oceno ali gre pri pacientu za stanje, ki zahteva še natančnejšo meritev očesnega pritiska.

merjenje pritiska tlaka v očeh To naredimo z aplanacijsko tonometrijo, metodo, ki je zlati standard za merjenje očesnega pritiska. Uporabljamo Goldmann-ov aplanacijski tonometer, s katerim določimo silo, ki je potrebna za sploščitev roženice. To metodo uporabljamo, kadar pri presejanju s pnevmotonometrom ugotovimo povišan očesni pritisk ali na očeh najdemo okvare, ki bi lahko bile značilne za povišan očesni pritisk (glavkom oz. zeleno mreno).

041 37 1234